برچسب ها: تصویر جنین در هفته 23 بارداری

هفته بیست و سوم بارداری

هفته بیست و سوم بارداری

خانم جمشیدی پنجشنبه 03 خرداد 1397 0
اکنون اواسط ماه ششم بارداری هستید. این هفته با دیدن ترشحاتی که از سینه هایتان خواهید داشت، تعجب نکنید زیرا سینه هایتان در حال آماده کردن تغذیه فرزندتان می باشد. ورم پاهایتان این هفته هم همراهتان خواهد بود. در مورد لوسیون ها و محلول های...